Minster 164 (Purpus 38, Bernhold 40, Purdy 42, Fischer 44), Fort Recovery 204 (Retz 50, J. Kahlig 51, E. Kahlig 51, Roessner 52)