Division IV Regional Semifinal at BGSU
Delphos St. John’s 40 Holgate 25